Ochrana osobních údajů a informace o souborech cookies

Prohlášení

GEOREN EUROPE s.r.o. org. složka (ďalej len GEOREN EUROPE) je nezávislá obchodní společnost, která distribuuje produkty společnosti Lansinoh na Slovensko a do České republiky. S Lansinoh Laboratories Inc má GEOREN EUROPE uzavřenou dohodu o distribuování produktů v rámci těchto dvou oblastí a to nezávisle na Lansinoh Laboratories Inc. Kromě Distribuční smlouvy nemáme s Lansinoh Laboratories Inc žádné jiné právní závazky. Lansinoh Laboratories Inc nemá žádný přístup ani nezpracovává žádné osobní údaje, se kterými pracujeme. GEOREN EUROPE také nemá žádný přístup ani nezpracovává žádné osobní údaje, se kterými Lansinoh Laboratories Inc pracuje.

Úvod

Naše společnost dbá na ochranu vašeho soukromí, proto uplatňujeme zpracovávání vašich osobních údajů ve smyslu aktuálního zákona. Tento dokument popisuje vaše práva jako návštěvníka naší stránky a zákazníka společnosti GEOREN EUROPE a Lansinoh Laboratories Inc. Tyto zásady ochrany osobních údajů poskytují informace o vašich právech týkajících se vašich osobních údajů a o způsobu jejich sběru, používání a sdílení, který používáme. Společnost GEOREN EUROPE a Lansinoh Laboratories Inc se zavazuje dodržovat všechny příslušné zákony na ochranu údajů v zemích, kde působí a bude otevřená a transparentní v tom, jak používá vaše osobní údaje. Společnost GEOREN EUROPE a Lansinoh Laboratories Inc si je vědoma požadavky dodržovat nový zákon o ochraně osobních údajů GDPR, který přijala Evropská Unie s jeho obecnou platností a aplikovatelností do zákonů každého členského státu, jakož i požadavky dodržovat zákony platné pro země, ve kterých působí. Každá z jednotlivých částí této politiky uvedených níže slouží k poskytnutí rozsáhlejších informací o vašich právech a o tom, jak s nimi nakládáme.

Kdo jsme?

Lansinoh Laboratories Inc je společnost, která poskytuje kojícím matkám produkty na podporu zdravého kojení. Společnost GEOREN EUROPE je výhradním distributorem produktů společnosti Lansinoh na Slovensku a v České republice. GEOREN EUROPE a Lansinoh Laboratories Inc sbírá data v souladu s GDPR legislativou a výrazy jako "my" "naše" souvisejí se jmény, které zde jsou uvedeny. Naši adresu a další informace naleznete na stránce https://www.simishop.sk/paticka-text-vpravo/informacie/kontakt/kontaktne-udaje/ Pokud nás potřebujete kontaktovat ohledně ochrany osobních údajů, můžete tak učinit na emailové adrese info@lansinoh.cz.

Země, ve kterých působíme

GEOREN EUROPE působí ve dvou zemích: Slovensko a Česká republika, kde dodržujeme zákony o ochraně osobních údajů, které souvisejí s místem podnikání. Naše pověst je pro nás důležitá, stejně jako skutečnost, že vám dáváme záruku, že vaše údaje se používají spravedlivě a zákonně.

Účel shromažďování informací

Vaše osobní údaje zpracováváme na následující účely:
 • abychom mohli naplnit naše právní, statutární a kontraktuálne závazky
 • abychom vám poskytli informace o našich produktech, akcích a službách
 • abychom vám poskytli informace od třetí strany, které jsou pro vás relevantní a o kterých si myslíme, že vás mohou zajímat
 • abychom vás mohli požádat o účast na průzkumech
 • abychom vybavili jakékoliv objednávky našich produktů nebo služeb
 • abychom uskutečnili každú požadavku, která se týká našich produktů a služeb
Nikdy nesbíráme nepotřebné osobní informace a ani vámi poskytnuté údaje nepoužíváme pro jiné účely než stanovené výše nebo jak je stanoveno tam, kde byly od vás osobní údaje požadované, např. při kontaktním formuláři.

Co jsou to osobní údaje?

Osobní údaje jsou údaje, které identifikují osobu (vás) (v GDPR definován jako subjekt údajů) prostřednictvím informací, které jste poskytli nebo kombinací údajů, ke kterým jsme již získali přístup k vaší identifikaci. Ve zkratce, osobní údaje jsou:
 • jméno
 • adresa
 • datum narození
 • emailová adresa
 • místo práce
 • číslo bankovního účtu
 • IP adresa
Existují také speciální kategorie osobních údajů, které se považují za citlivější, jako například:
 • informace o vašem zdraví
 • genetické informace
 • náboženská víra
 • trestní odsouzení
 • data o národnosti nebo etnickém původu

Shromažďování osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme z několika důvodů, zahrnujících také možnost poskytnout vám produkt, který byste si chtěli od nás koupit nebo poskytnout vám službu, o kterou máte zájem. Vaše osobní údaje mohou být shromažďovány z různých míst. Informace, které o vás shromažďujeme mohou pocházet z:
 • Informace, kterou jste poskytli při registraci nebo při koupi produktu
 • Kontaktního formuláře na stránce nebo na papíře, který jste vyplnili
 • Informace, které jste poskytli prostřednictvím telefonátu
 • Informace, které jste poskytli prostřednictvím emailové komunikace s námi
 • Informace od třetí strany (viz níže)
 • Participací na fórech nebo diskusních skupinách
 • Účastí na soutěžích nebo vyplněním dotazníku
 • Prostřednictvím webstránky v souladu s naší politikou souborů cookie
 • Informace shromažďovány z třetí strany
 • Obvykle shromažďujeme informace, které jste o sobě poskytli, přímo od vás
Nicméně, někdy shromáždíme údaje o vás prostřednictvím třetí strany (seznam níže), která nám poskytla informace o osobách, které jí dali souhlas k poskytování svých osobních údajů naší společnosti. Vždy budeme zacházet s těmito osobními údaji zodpovědně a vašim právy. V rámci používání vašich osobních údajů naší společností, vám vždy poskytneme svobodu volby, zda chcete například dostávat přímý marketing. Vždy vám bude poskytnuta možnost odmítnout další kontaktování prostřednictvím možnosti "odhlásit" odebírání emailů. Také vám vždy umožníme kontrolovat tyto následující možnosti. Pokud jste přesvědčen o tom, že jsme zneužili vaše osobní údaje, prosím kontaktujte nás a pokusíme se vyřešit váš problém co nejrychleji.

Seznam třetích stran

V případě, že informace o vás získáváme z třetí strany, které jste poskytli souhlas ke sdílení vašich dat nebo existuje platný právní základ pro jejich shromažďování, získali jsme je od:
 • Marketingových společnosti- které poskytují seznam lidí, se kterými se můžeme kontaktovat kvůli zájmu o naše produkty
 • Business partneři - na splnění smluvních závazků
 • veřejné zdroje
 • Organizátoři konferencí nebo exhibicí
 • Informace shromažďované technologickými metodami
V případě, že navštívíte naši stránku, shromáždíme o vás technické informace, jako jsou informace o login, IP adresa a nastavení prohlížeče. Děláme to za účelem poskytování kvalitnějšího zážitku z prohlížení naší stránky a také pro lepší porozumění toho, jak lidé používají naši stránku, abychom ji mohli neustále vylepšovat. Na naší stránce používáme cookies, o čem budete během jejího prohlížení informováni. Pokud se chcete dozvědět více o naší politice souborů cookie, což jsou to cookie a jak mít kontrolu nad tím, co cookie dělají, přečtěte si o tom více na naší stránce.

Účel, pro který používáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom vás seznámili o našich nabídkách a produktech (marketing) na takové dlouhé období, na jaké máme od vás povolení. Kdykoliv budeme vaše osobní údaje shromažďovat na marketingové účely, budeme vás o tom informovat a poskytneme vám možnost rozhodnout se, že už nechcete, abychom vás dále kontaktovali na tento účel. Vaše osobní údaje budeme využívat pro splnění všech smluvních podmínek, které s vámi máme, zejména těch, co vyplývají z objednávky produktů od naší společnosti. Jsme smluvně vázáni použít vaše osobní údaje na to, abyste dostali správný produkt. V případě, že jste na to dali souhlas, poskytneme vaše osobní údaje třetí straně, od které jste projevili zájem dostávat informace. Předtím, než cokoli poskytneme třetí straně, vždy zkontrolujeme, zda jste k tomu dali souhlas. Vaše osobní údaje můžeme použít pro zaslání pozvánky zapojit se do marketingových a zdravotnických průzkumů. Pokud si nepřejete poskytnout nám vaše osobní údaje, nebudeme schopni poskytnout vám produkt nebo službu podle vašich požadavků nebo vás informovat o dalších produktech a službách od společnosti GEOREN EUROPE s.r.o. a Lansinoh Laboratories Inc.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?

Existují organizace, se kterými úzce spolupracujeme a proto s nimi potřebujeme sdílet vaše osobní údaje. Zajišťujeme vám tím produkty a služby, které od nás požadujete. Jsou to například dopravní společnosti, které vám doručí vámi objednané zboží. V případě, že je nutné kvůli poskytnutí služby vaše osobní údaje sdílet, vždy se snažíme zajistit, aby naši partneři s vašimi údaji nakládali odpovědně. Kategorie našich partnerů jsou uvedeny níže. Je pro nás velmi důležité rozumět tomu, komu chcete, aby byly vaše údaje sdíleny. Také je pro nás důležité, abyste rozuměli tomu, že důvěrnost vašich osobních údajů bereme skutečně vážně. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně používání vašich osobních údajů, velmi rádi vám na ně odpovíme. Informace o vás můžeme rovněž sdílet s organizacemi, při kterých se provádí kontrola přesnosti údajů, které uchováváme, a při kterých mohou nastat právní nebo regulační požadavky na poskytování osobních údajů, například vymáhání práva. Nikdy nebudeme sdílet vaše osobní údaje, pokud k tomu neexistuje platný právní důvod, nebo pokud to není nutné.

Naši partneři

 • výrobci
 • distributoři
 • kurýrske společnosti
 • finanční poskytovatelé
 • Zprostředkovatelé plateb (kteří potřebují zejména informace o vaší kreditní kartě na zprocesování platby)
 • Emailový systém a poskytovatelé systému cloud úložiště

Kde se vaše osobní údaje uchovávají?

Vaše osobní údaje se stále uchovávají v bezpečí, používáme nejnovější technologie, abychom zajistili důvěrnost všech našich údajů, zejména osobních informací. Vaše osobní údaje se uchovávají na různých místech, přičemž všechny splňují požadavky o ochraně osobních údajů. Spolupracujeme s poskytovateli cloudových služeb, kteří nám pomáhají provozovat náš podnik. Osobní údaje proto mohou být uchovávány v systémech a databázích na více místech. Vaše osobní informace se však budou uchovávat s požadavkem důvěrnosti a s vhodně nastavenými smlouvami, takže si můžete být jisti, že jsou pečlivě chráněny.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je třeba, abychom vás věděli identifikovat na splnění účelu poskytnutí produktů nebo služeb. V případě, že jste náš zákazník, vaše osobní údaje uchováváme z důvodu našeho legitimního obchodního záměru, například pro případ identifikace žádosti o záruku, identifikace vašich plateb a na auditorské a účetní účely v rámci našeho finančního systému. Vaše osobní údaje také uchováváme na marketingové účely po dobu, po kterou je nám umožněno kontaktovat vás s nabídkami, pokud jste s tím souhlasili a na zajištění toho, že vás nebudeme kontaktovat pokud jste odmítli být kontaktován na marketingové účely. Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, dokud na to bude existovat legitimní nárok. Více informací ohledně doby, po kterou budeme uchovávat vaše údaje dostanete na požádání prostřednictvím emailu info@lansinoh.cz.

Jaké jsou vaše práva?

Pokud jste občanem Evropské unie, evropská ochrana osobních údajů na základě zákona GDPR vám poskytuje práva týkající se vaší kontroly nad používáním vašich osobních údajů. Základní práva týkající se vašich osobních údajů jsou uvedeny níže. V případě potřeby získání rozšířených informací o právech týkajících se osobních údajů, vyhledejte si Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Právo transparentnosti (právo být informován)

Máte právo být informován ohledně shromažďování a používání vašich osobních údajů. Naší povinností je být transparentní a poskytnout vám tyto informace bez omezení a ve srozumitelném jazyce. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, neváhejte nás kontaktovat.

Právo přístupu k vašim informacím

Máte právo svobodného přístupu k informacím, které o vás máme a máte právo ověřit si, zda je používáme ve smyslu zákona. Pokud nás o to požádáte, poskytneme vám potvrzení o tom, jaké údaje o vás máme, poskytneme vám kopii vašich dat a informujeme vás o všech vašich dalších právech. Požádat nás o tyto informace můžete na emailové adrese uvedené výše.

Právo korekce

V případě, že informace, které o vás máme jsou nesprávné, máte právo je opravit. Pokud jste přesvědčeni o tom, že informace, které jste nám poskytli jsou nesprávné, například nesprávně uvedeno jméno, prosím, neváhejte nás kontaktovat a budeme se snažit co nejrychleji chybu napravit.

Právo být vymazán

Při splnění určitých podmínek máte právo požadovat vymazání vašich osobních údajů. Tam, kde je to možné, odstraníme všechny vaše údaje z našich systémů za předpokladu, že to budeme schopni udělat opodstatněně a v případě, že neexistuje žádný jiný legální nebo oprávněný důvod k uchování vašich osobních údajů. Například, pokud nám dlužíte peníze na účet, očekáváme, že svůj dluh splatíte dříve než provedeme odstranění vašich osobních údajů.

Právo omezit zpracování osobních údajů

V některých případech nám můžete dát právo vlastnit vaše údaje ale nezpracovávat je. Taková situace může nastat například tehdy, pokud jste přesvědčeni o tom, že nepřesnosti vašich údajů nebyly opraveny a následné zpracování vašich nepřesných údajů by vám mohlo způsobit problémy.

Právo přenosu dat

Předávání osobních údajů znamená, že na základě vašeho požadavku vám poskytneme informace, které o vás máme ve formě, která je snadno použitelná jinými systémy. Je to zejména tabulkový soubor, který dokážete jednoduše poskytnout jiným organizacím. Přestože vám tento formát nebude schopen poskytnout veškeré informace o vás, budeme se snažit poskytnout vám vše, co se bude dát.

Právo na námitku

V některých případech máte právo namítat zpracování vašich osobních údajů. Máte právo namítat zpracování vašich údajů na naše legitimní zájmy, právo zastavit přímý marketing a zpracování vašich osobních údajů za účelem výzkumu nebo za účelem statistického zpracování. [I když máme legitimní zájmy, v rámci kterých zpracováváme údaje a posíláme marketingové zprávy těm, kteří je chtějí, neprovádíme výzkum nebo statistické výkazy.] Pokud nemáme prokazatelný důvod k pokračování zpracování vašich osobních údajů, který bychom vám vylíčili, pokud je to relevantní a vy budete mít námitky, vždy se budeme usilovat o splnění vašich požadavků.

Právo zastavit automatické individuální rozhodování, zahrnující profilování

V případě, že bychom chtěli provádět automatické rozhodování nebo profilování použitím vašich osobních údajů, jsme zavázáni zákonem vykonávat to pouze tehdy, pokud je to nutné nebo pokud k tomu máme váš souhlas. Jakékoliv automatické rozhodování, které má přímý vliv na vás, bude provedeno srozumitelně. Vždy máte možnost kontaktovat nás s dotazem ohledně těchto aktivit a požadovat jejich zastavení nebo zastavení jejich vlivu na člověka. Náš cíl je transparentnost a otevřenost ohledně zpracovávání tohoto druhu dat, proto si můžete být jisti, že vaše data jsou v bezpečí, považovány za důvěrné a vždy jsou použity spravedlivě a v souladu se zákonem.

Právo na stížnost

Máte právo stěžovat se příslušnému úřadu v zemi, kde bydlíte nebo v zemi, kde byly vaše údaje zneužity. Prosím, viz "Stížnosti" pro více informací.

Marketing

Máte právo zeptat se jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje na marketingové cíle. Obvykle vás informujeme (před shromážděním vašich údajů) zda máme v úmyslu použít vaše údaje za takovým účelem nebo jejich za tímto účelem předáme třetí straně. Pokud si nepřejete takové zpracování vašich dat, jednoduše nezaškrtněte specifické políčka, které o tom hovoří při vyplňování formuláře. Také můžete využít toto právo tak, že nás budete kontaktovat na emailové adrese, která je uvedena výše.

Udělení souhlasu

Vždy od vás budeme požadovat souhlas k použití vašich osobních údajů pro marketingové nebo jiné účely, u nichž máte právo vybrat si, jakým způsobem budou vaše data použity. Jako mezinárodní společnost máme povinnost dodržovat zákony států, ve kterých působíme. Z tohoto důvodu můžeme shromažďovat vaše údaje následujícími způsoby:
 • Volba - zeptáme se vás, zda jste spokojeni s tím, jak budou vaše osobní údaje používané podle toho, co jsme vám popsali.
 • Potvrzená volba- (známé jako dvojitá volba) - tento způsob je dobrovolný, ale pokud je podle zákonů vaší země žádaný, budeme vás po tom, jak odškrtnout políčko, že si přejete, aby byly vaše osobní údaje takto zpracovány, kontaktovat prostřednictvím emailu pro potvrzení vašeho požadavku.
 • Soft opt-in volba - už jste stávající zákazník nebo zdravotník registrovaný do našeho vzorkovacího programu nebo členka našeho klubu pro matky nebo jste v jakékoliv jiné marketingové databázi, kterou máme a dali jste nám svůj souhlas a neprojevily jste jinou vůli (vždy vám dáme možnost "odhlásit se" z odebírání jakéhokoliv elektronického marketingového materiálu, který přijímáte) Těmito metodami sbírání souhlasu k používání osobních údajů se snažíme zajistit naši transparentnost a otevřenost v tom, jak používáme údaje, takže si za každých okolností můžete být jisti našimi nejlepšími úmysly.
Soulad s ochranou osobních údajů dětí V rámci našeho podnikání se nezaměřujeme na nabídky vůči osobám mladším 16 let a vědomě neshromažďujeme žádné osobní údaje od osob mladších 13 let.

Odkazy na jiné webstránky

Naše webová stránka obsahuje odkazy na jiné stránky, které mají různé definovanou politiku ochrany osobních údajů. Pokud zašlete své osobní údaje na těchto stránkách, budou se zpracovávat a shromažďovat na základě jejich zásad. Doporučujeme vám důsledně si přečíst zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte. Pokud se rozhodnete pokračovat v prohlížení stránky, na kterou vás odkáží tyto odkazy, činíte tak na vlastní riziko. Neneseme žádnou odpovědnost za přesnost a spolehlivost jakýchkoli informací, dat, názorů, softwaru, rady, obsahu nebo prohlášení, které jsou obsahem webových stránek třetí strany. Neneseme odpovědnost ani za kvalitu produktů a služeb poskytovaných těmito stránkami. Pokud se rozhodnete poskytnout jakékoli osobní informace na webové stránce třetí strany, činíte tak na vlastní riziko. Ujistěte se, že jste si přečetli a že rozumíte zásadám osobních údajů třetí strany. GEOREN EUROPE a Lansinoh Laboratories Inc nemohou garantovat, že jakékoliv informace, které jste poskytli nebudou zneužity nebo odhaleny jiným stranám použitím prostředků, které jsou mimo naši kontrolu. V případě takového zneužití nebo odhalení třetí stranou, společnosti GEOREN EUROPE a Lansinoh Laboratories Inc nevyplývá vůči vám žádný závazek.

Cookies

Soubor Cookie je malý soubor, který se uloží ve vašem zařízení během návštěvy stránky, která vydává soubory cookie. Informace sbírané souborem cookie lze používat k zapamatování si toho, kdo jste, v případě online nákupu k zapamatování vašich detailů a nákupního košíku. Slouží k poskytování reklam a nabídek, které jsou přizpůsobeny vašim zájmům. Cookies se také využívají k vyhodnocení použitelnosti naší stránky. Soubory cookies můžete přijmout nebo odmítnout prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče.

Sociální média (funkce) a widget

Naše webová stránky obsahuje také funkce sociálních médií, jako například ikona "like" pro Facebook a widgety, jako tlačítko pro sdílení nebo interaktivní mini programy, které běží na naší stránce. Tyto funkce mohou sbírat vaši IP adresu, informaci o tom, jakou stránku si prohlížíte na našem webu a mohou také použít soubor cookie, který umožňuje správné fungování příslušné funkce. Funkce a widgety sociálních médií jsou buď hostované třetí osobou nebo jsou hostovány přímo na naší webové stránce. Vezměte prosím na vědomí, že vaše interakce s těmito funkcemi jsou externí pro GEOREN EUROPE a Lansinoh Laboratories Inc a řídí se zásadami ochrany osobních údajů společnosti, která je zajišťuje.

Technologie webstránky

Naše webová stránka může používat velké množství technologií pro zachycení a analýzu aktivity na naší stránce. Tyto technologie používáme k porozumění užívání naší stránky a na neustálé zkvalitňování zážitku návštěvníka, zlepšení našeho hodnocení ve vyhledávači a na zajištění toho, že vaše návštěva naší stránky a informace, které jste o sobě poskytli jsou zpracovány legálně a bezpečně. Vynakládáme obrovskou snahu proto, abychom minimalizovali riziko při jakýchkoliv datech, které nám poskytujete, avšak, prosím vezměte na vědomí, že žádná z metod přenosu informací prostřednictvím internetu nebo metod elektronického ukládání není 100% bezpečná. Prosím, vezměte na vědomí, že seznam systémů, které jsou uvedeny níže se může změnit. Doporučujeme proto příležitostnou kontrolu systému, který se právě používá.

Přístup k vašim údajům

Pokud jste občan Evropské unie, máte právo požadovat přístup k informacím, které o vás máme i právo obdržet kopii těchto informací. Pokud si přejete takovou žádost uskutečnit, níže je postup jak ji můžete sprocesovať: Vaši žádost můžete udělat následovně:
 • Napsat nám email na info@lansinoh.cz
 • Napsat nám dopis na adresu uvedenou v části "Kontaktujte nás"
 • Zavolat nám na číslo uvedené v části "Kontaktujte nás"
 • Odpovíme vám co nejdříve v rámci stanoveného pracovního času.

Stížnosti

Snažíme se používat vaše osobní údaje zodpovědně, podle zákona a spravedlivě. Nicméně, pokud máte nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailu info@lansinoh.sk. Pokud jste nám již poslali svou stížnost a jste přesvědčeni, že jsme ji nevyřešili vhodným způsobem, máte právo podat stížnost na příslušný úřad ve vaší zemi. Na Slovensku je to Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.

Změny v těchto zásadách

Tyto zásady ochrany osobních údajů se mohou příležitostně měnit, jakékoli změny, které se stanou budeme reflektovat tu a s každou změnou změníme i datum vydání zásad, který je uveden na vrchu.