udržitelnost

Náš závazek

Zaměřujeme se na pozitivní dopad na životní prostředí, abychom zajistili, že budoucnost našich rodin bude zdravá.

Naše vize

Zdravá budoucnost pro rodiny

Od samého začátku jsme vyvíjeli bezpečné, inovativní produkty na podporu nových matek – a nyní jsme odhodláni mít pozitivní dopad a podporovat zdravější budoucnost i pro celé rodiny.

Každý závazek udržitelnosti, který přijímáme, je řízen vědou a podporuje cíle udržitelného rozvoje OSN. Naše budoucnost, budoucnost našich rodin a budoucnost planety, to vše závisí na tom, co podnikneme dnes.

Jaké jsou naše cíle?

Stát se klimaticky neutrálním podnikem do konce roku 2030

Snížit naši nakupovanou energii a emise ze spalování o 46 % do roku 2030

Všechny obaly budou 100% recyklovatelné do konce roku 2030

Snížit emise našeho dodavatelského řetězce o 69 % do roku 2030****

Lansinoh se zavazuje snížit emise Scope 3 o 69 % per $ added value do roku 2030

Získali jsme certifikaci

100% klimaticky neutrální produkty

Jako součást našeho závazku být klimaticky neutrální do roku 2030 jsme hrdí na to, že můžeme oznámit naši kolekci certifikovaných klimaticky neutrálních produktů. Tyto certifikace jsou nezávisle ověřeny a udělovány společností DFGE, lídrem v oblasti udržitelnosti.

Lansinoh se zavázal k iniciativě OSN Global Compact v oblasti společenské odpovědnosti a jejích zásad v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci.